Licienta 2016

Pentru absolvenţii anului universitar 2015-2016, examenul de licenţă se desfăşoară la sediul universităţii, conform structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, în două sesiuni, organizate în aceleaşi condiţii, astfel:

 • sesiunea I:
  – în luna iulie 2016, pentru toate specializările din cadrul facultăţilor de Medicină, şi Medicină Dentară, respectiv specializarea Asistenţă de Farmacie din cadrul Facultăţii de Farmacie;
  – în luna septembrie 2016, specializările Farmacie şi Farmacie (limba franceză) din cadrul Facultăţii de Farmacie
 • sesiunea a II-a: în luna februarie 2017, la toate specializările/programele de studii, cu menţinerea comisiilor de licenţă, stabilite pentru prima sesiune a examenului de licenţă.

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Prezentarea unor candidaţi în sesiuni ulterioare celor organizate pentru promoţia din care aceştia fac parte, se poate face cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar, prin Regulamentul privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe.

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează individual, la decanatele facultăţilor, prin depunerea lucrărilor de licenţă, a certificatelor de competenţă şi a declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării, semnată de absolvent şi coordonatorul ştiinţific, conform calendarului şi structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, până la data de 01.06.2016, pentru prima sesiune, respectiv, pana la data de 20.01.2017, pentru a doua sesiune a examenului de licenţă.

Calendarul examenului de licenţă, sesiunea I, este următorul:

a) în luna iulie 2016 – toate specializările/programele de studii din cadrul facultăţilor de Medicină, şi Medicină Dentară, respectiv specializarea Asistenţă de Farmacie din cadrul Facultăţii de Farmacie:

 • 05.07.2016, ora 10.00 -proba scrisă (pentru toate specializările din cadrul facultăţilor de Medicină, şi Medicină Dentară, respectiv pentru specializarea Asistenţă de Farmacie din cadrul Facultăţii de Farmacie);
 • 06.07.-07.07.2016 – proba practică (pentru specializările Medicină Dentară şi Tehnică Dentară);
 • 08.07.-09.07.2016 – susţinerea lucrărilor de licenţă.

b) în luna septembrie 2016 – specializările/programele de studii Farmacie şi Farmacie (limba franceză) din cadrul Facultăţii de Farmacie:

 • 06.09.2016, ora 10.00 – proba scrisă:
 • 07.09 – 08.09.2016 – proba practică:,
 • 09.09.2016 – susţinerea lucrărilor de licenţă.

 

Regulament Licienta 2016   

Tematica licienta 2016

Grile Licienta 2016